Áreiðanleikamat Creditinfo

Allt á einum stað

Áreiðanleikamat Creditinfo gerir tilkynningarskyldum aðilum kleift að senda könnun og nálgast nauðsynlegar upplýsingar um viðskiptamenn sína til að uppfylla skyldur þeirra vegna laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með áreiðanleikamati Creditinfo er á einum stað hægt að framkvæma áreiðanleikakannanir á viðskiptamönnum og halda utan um þær á einum stað. Áreiðanleikakönnun Creditinfo sækir upplýsingar um gildandi skráningu fyrirtækja, raunverulega eigendur þeirra, stjórnmálaleg tengsl einstaklinga, stöðu þeirra gagnvart alþjóðlegum þvingunarlistum, dómsmál tengd fyrirtækjum, fjölmiðlaumfjöllun tengd peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka ásamt rafrænum skilríkjum viðkomandi.


Uppfyllir lagaskyldur

Samkvæmt lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018 skulu tilkynningarskyldir aðilar kanna áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn sína með því að afla fullnægjandi upplýsinga um viðskiptamann og þau viðskipti sem fara fram á samningstímanum , grípa til réttmætra ráðstafana til að sannreyna upplýsingarnar, leggja mat á tilgang og eðli fyrirhugaðra viðskipta, staðfesta uppruna þeirra fjármuna sem notaðir eru í viðskiptunum, kanna stjórnmálaleg tengsl viðskiptamanns eða raunverulegs eigenda,viðhafa reglubundið eftirlit með samningssambandinu og uppfæra upplýsingar um viðskiptamenn reglulega og afla frekari upplýsinga í samræmi við þessi lög eftir því sem þörf krefur. Tilkynningarskyldir aðilar skulu varðveita framangreind gögn og upplýsingar, þar á meðal upplýsingar sem hefur verið aflað með rafrænum hætti, að lágmarki í fimm ár frá því að samningssambandi lýkur eða einstök viðskipti hafa átt sér stað.   Erfitt getur reynst að halda utan um upplýsingar um viðskiptamenn með kerfisbundnum hætti þar sem gagnaöflun og eftirlit með þeim upplýsingum er tímafrek og flókin. Áreiðanleikakönnun Creditinfo einfaldar þetta ferli til muna þar sem nauðsynlegar upplýsingar eru aðgengilegar á einum stað með einföldum hætti.

Hvernig virkar Áreiðanleikamat Creditinfo?

Framkvæmd áreiðanleikakönnunar

Þegar lögaðili kemur í viðskipti er hægt að slá inn nafn eða kennitölu fyrirtækisins í leitarglugga til að framkvæma áreiðanleikakönnun. Flett er upp í gildandi skráningu fyrirtækis sem inniheldur upplýsingar um framkvæmdastjóra, stjórnarmenn og prókúruhafa ásamt raunverulegum eigendum. Hægt er að kanna stjórnmálaleg tengsl (e. PEP) allra þessara einstaklinga auk stöðu þeirra gagnvart alþjóðlegum þvingunar- og válistum (e. Sanctions og watchlist). Einnig er hægt að senda áreiðanleikakönnun á þessa einstaklinga og fá fullgilda rafræna undirritun þeirra.

Yfirlit áreiðanleikakannana

Til að tryggja góða yfirsýn og varðveislu upplýsinga er hægt að sjá yfirlit þeirra kannana sem sendar hafa veriðforsvarsmanna fyrirtækja ásamt stöðunni á rafrænni undirritun þeirra. Hægt er að sækja pdf eintak af undirrituninni og endursenda könnun hafi henni ekki verið svarað. Undir „nánari gögn“ má sjá niðurstöður úr uppflettingum um stjórnmálaleg tengsl (PEP) og uppflettingum í erlendum gagnagrunnum. Einnig er mögulegt að vista önnur gögn um viðkomandi aðila undir sama dálk.


Kostir Áreiðanleikamats Creditinfo

Áreiðanleg gögn

Creditinfo hefur að geyma stærsta gagnagrunn viðskiptaupplýsinga á Íslandi, áreiðanlegan gagnagrunn yfir stjórnmálaleg tengsl einstaklinga (PEP) og tengingu við alþjóðlega gagnagrunna LexisNexis, upplýsingar um dómsmál og fjölmiðlaupplýsingar.

Góð yfirsýn

Nauðsynlegar upplýsingar um raunverulega eigendur, stjórnmálaleg tengsl o.fl. eru aðgengilegar í einu þægilegu viðmóti sem auðvelt er að sækja í eftir þörfum.

Rafræn undirritun

Einstaklingar geta sannað deili á sér með áreiðanlegri rafrænni undirritun í gegnum þjónustuvef Creditinfo.
Upptaka frá rafrænum fundi Creditinfo um áreiðanleikakannanir

Umfjöllunarefni fundarins:

  • Hverjar eru skyldur tilkynningarskyldra aðila?
  • Hvaða gagna þurfa tilkynningarskyldir aðilar að afla?
  • Yfirlit yfir þær upplýsingar um erlenda og innlenda aðila sem Creditinfo býður upp á
  • Framtíðarsýn í vöruframboði Creditinfo

Já ég hef áhuga á að fá kynningu