Tjónagrunnur

Tjónagrunnur er sameiginlegur skráningar- og uppflettigrunnur tryggingafélaga. Þar eru skráðar upplýsingar um tilkynnt tjón til tryggingafélaga í þeim tilgangi að stemma stigu við tryggingasvikum og ofgreiðslu vátryggingabóta.


Þátttakendur að tjónagrunninum


Spurt og svarað

Opna alla

Hvaða gögn eru skráð og miðlað í tjónagrunni

Kennitala tjónþola, númer máls hjá viðkomandi ábyrgðaraðila, tegund tryggingar, tegund tjóns, dagsetningu tjóns, dagsetningu skráningar í grunninn, nafn viðkomandi vátryggingafélags, staðsetningu tjóns og einkvæmt númer hins tryggða, s.s. ökutækis.   Óheimilt er að skrá eða miðla frekari upplýsingum í tjónagrunn, s.s. um einstök heilsufarsleg atriði í tengslum við líkamstjón.

Hverjir hafa aðgang að tjónagrunni ?

Eingöngu þau tryggingafélög sem skrá upplýsingar í grunninn.

Hlutverk Creditinfo

Creditinfo er vinnsluaðili tjónagrunnsins. Réttindi þeirra sem skráðir eru í grunninn eru tryggð með aðgangi að yfirliti uppflettinga á þjónustuvefnum Mitt Creditinfo. Á sama yfirliti er hægt að gera og senda athugasemd við uppflettingu í tjónagrunni.

Heimild til vinnslu

Creditinfo starfar sem vinnsluaðili fyrir þau tryggingafélög sem miðla og sækja gögn í grunninn. Heimild til vinnslu byggist á samningum við ábyrgðaraðila vinnslunar sem eru tiltekin tryggingarfélög í landinu

Hvar nálgast ég skráðar upplýsingar

Ábyrgðaraðilar tjónagrunnsins eru tryggingafélögin Sjóvá, TM, VÍS og Vörður og veita þau upplýsingar um hvaða gögn eru skráð í grunninn hjá hverju félagi.

Nánari upplýsingar um tjónagrunninn hjá SFF